Foto:     Hans Hoorman
Thema: Nationale Dag van de Vrijwilliger 7-12-‘23

 Ode aan de Vrijwilliger

 

Samen lopen
om niet te vallen
hart en armen open
voor hen wiens droom
in duigen is gevallen
en die leven
in de tegenstroom

 

Zo brengt, belangeloos
en plichtsgetrouw
menigeen
warmte in de kou
bij mensen om hen heen
levend voor de ander
niet bij brood alleen.

Henk Vaessen, Dorpsdichter Putten
7 december 2023