De Dorpsdichter (sonnet)

Een dorpsdichter wordt in Putten gezocht,
alom iemand die snel dicht en schrijft,
zodat het bij de meeste lezers beklijft
en zijn werk doet met de nodige hartstocht.

Sterk en vakkundig op diverse terreinen,
zijn feeling houdt met ‘t dorp Putten,
in staat is alles goed te benutten
en over allerlei zaken zijn licht laat schijnen.

Dat is een dorpsdichter naar mijn hart,
die begrijpt wat er bij mensen leeft,
geen rijmelaar, nar of middeleeuwse bard.

Nee, iemand die oog heeft voor geluk en smart,
gevoel, medeleven en ook humor heeft,
of dichter bij huis blijft voor mijn part.

 

Pieter van Heiningen
30 maart 2020 

Eén van mijn twee ingezonden gedichten voor de Verkiezing Dorpsdichter Putten