Boeren bedrog

Het kabinet kwam laatst weer eens met serieuze plannen
om de papieren stikstofcrisis eens te beslechten.
Bij ’t horen ervan moest menig boer zich vermannen
en breekt hij nu nog zijn hoofd over emissierechten.

Het vee mag geruimd worden vanwege poep en pies,
geen ruimte meer voor weides, akkers en velden,
want ‘de Europese regels volgen’ is het devies
en boeren, die willen stoppen, mogen zich direct melden.

Dan kan de Overheid overal huizen en villa’s gaan bouwen,
zodat de natuur zich optimaal zal kunnen herstellen,
en men plannen voor nog meer wegen gaat ontvouwen.

Maar over een jaar of tien, kan ik je vertellen,
staat ons land helemaal vol met kantoren en gebouwen
en kunnen we alleen nog maar op de bon ons voedsel bestellen.

Pieter van Heiningen

Dit gedicht naar aanleiding van het boerenprotest stond in de Puttenaer van woensdag 22 juni 2022.